با نام آنکه هم دوا و هم شفا ازوست

افزایش سطح پرولاکتین، علل و درمانها

یکی از شش هورمونی که توسط غده هیپوفیز ترشح می شود، در کنار هورمون جنسی ، هورمون تحریک کننده تیرویید،هورمون رشد ،و ... ، هورمون پرولاکتین است

 

بزرگ شدن توده هیپوفیز منجر به ایجاد آدنوم هیپوفیز گشته ، که انواع مختلفی داشته ، بطوریکه متناسب با افزایش سطح هورمون ناشی از این آدنوم بزرگ شده تقسیم بندی می شود

مثلا، آدنوم مترشحه هورمون رشد ،و یا آدنوم مترشحه هورمون پرولاکتین

نقش پرولاکتین

پرولاکتین همان هورمونی است ، که دردوران شیر دهی بانوان منجر به تولید شیر در پستانها می گردد

 

از جمله عملکردهای مهم هورمون پرولاکتین ،بروز احساسات پدرانه و مادرانه نسبت به فرزند می باشد.

سایر عملکردهای هورمون پرولاکتین مهاری است ، بطوریکه بر روی غدد جنسی مثل بیضه و تخمدانها ، آثار مهاری داشته منجر به

مهار هورمونهای جنسی زنانه در خانمها: استروژن و پروژسترون

مهارهورمون جنسی در مردان :تستسترون

می گردد.

علایم افزایش سطح پرولاکتین درخانمها و آقایان

از همین جا می توان براحتی پی برد ، عوارض افزایش ترشح پرولاکتین در خانمها عبارتند از:

اختلال قاعدگی

عدم تمایل جنسی

نقص تخمک گذاری و ناباروی

ترشح شیر

و در آقایان نیز به بصورت:

 

کاهش تمایلات جنسی

می باشد

سایر علل ترشح شیر

وجود ترشح شیر در خانمها علل دیگری غیر از افزایش سطح پرولاکتین دارد ، که یکی از علل شایع آن ، بخصوص در خانمهای جوان ، کیستهای متعدد داخل پستانی ، یا همان بیماری فیبروز کیستیک پستان است ، که براحتی در سونو قابل تشخیص می باشد

از سایر علایم فیبروز کیستیک در کنار ترشح شیر ، درد پستانها در دوران قاعدگی است

 

میزان طبیعی هورمون پرولاکتین ، و روش مناسب آزمایش سطح پرولاکتین

نکته مهم تر آنکه ، چک سطح هورمون باید صبح زود ، بعد از بیدار شدن ، در شرایط آرامش ، بطور مثال بعد از ورزش صبحگاهی نباشد ، اگرچه نیازی به ناشتا بودن نیست

سطح پرولاکتین زمانی ارزش داشته و نیازمند بررسی وتوجه ویژه است ، که واجد علایم بالینی ناشی از افزایش سطح پرولاکتین باشد ، بطور مثال ، ترشح شیر ، کاهش تمایلات جنسی ،و...

مثال ساده آن ، مراجعات فراوان با سطح پرولاکتین کمی بالاتر از طبیعی مثلا ، خانمی با پرولاکتین ۴۰مراجعه کرده ، هیچیک از علایم افزایش ترشح پرولاکتین را مثل ترشح شیر ندارد ، و در ام ارای هیپوفیز میکرو آدنوم هیپوفیز دارد،چراکه شواهدی به نفع افزایش ترشح پرولاکتین ندارد .

در این موارد که پرولاکتین از سطح طبیعی کیت آزمایشگاهی کمی بالاتر است ، و فاقد علایم بالینی می باشد ، مثلا ، پرولاکتین ۴۰تا۵۰ در فردی که میزان طبیعی کیت ۲۰است ، و بیمار فاقد شواهد بالینی است ، تنها تکرار آزمایش بعد از مدتی کفایت می کند ، و نیاز به انجام ام ار ای ، و یا مصرف دارو نیست

افزایش پرولاکتین در مقادیر بیش از ۲۰تا۴۰و تا حداکثر ۲۰۰ چه معناست

نکته قابل توجه آنکه هر نوع افزایش سطح هورمون پرولاکتین ، به معنای وجود بزرگ شدن غده هیپوفیز و یا به زبان علمی ترآدنوم هیپوفیز نیست

در کیتهای آزمایشگاهی که عدد نرمال پرولاکتین تا حداکثر ۲۰است،مقادیر بالای پرولاکتین تا ۲۰۰ می تواند در زمینه کم کاری تیرویید باشد ، و گاها آدنوم های مترشحه سایر هورمونهای هیپوفیزی ، مثل آدنوم مترشحه هورمون رشد می تواند ، منجر به افزایش ترشح هورمون پرولاکتین تا سطوح ۲۰۰گردد ، مثلا سطح پرولاکتین ۱۵۰ در حضور آدنوم مترشحه هورمون رشد

کم کاری تیرویید منجر به افزایش سطح پرولاکتین می گردد

همانطور که گفته شد ، کم کاری تیرویید ، میتواند منجر به افزایش ترشح پرولاکتین در مقادیر بین۲۰تا حداکثر ۲۰۰شود ، توجه آنکه علایم این بیماری مشتمل بر ضعف ، بی حالی ، خستگی ، افزایش وزن ، افزایش سطح چربی خون، اختلال قاعدگی بوده ، بخصوص در خانمها شایعتر است ، لذا در برخورد با این سطوح پرولاکتین ، نیازمند بررسی تیرویید هستیم ، و نه انجام ام ار ای هیپوفیز، و در صورت نرمال بودن آزمایشات تیروییدی ، حالا سراغ انجام ام ار ای می رویم ،.

 

توصیه اینجانب ، در مواردی که بیمار یک آزمایش بالا ی پرولاکتین داردمثلا ۴۰ ، و فاقد علایم جنسی و ترشح شیر باشد ، چک مجدد پرولاکتین ، و تیرویید است ، در اینصورت اگر سطح پرولاکتین مجدد، بالا بود ، حالا ام ارای هیپوفیز انجام شود

سطح پرولاکتین بالاتر از ۲۰۰به چه معناست

در موارد کیت آزمایشگاهی حداکثر طبیعی ۲۰، اگر سطح پرولاکتین فرد بیشتر از ۲۰۰باشد ، قطعا مبتلا به آدنوم مترشحه پرولاکتین است ، و نیازمند بررسی ام ار ای هیپوفیز ،و شروع دارو درمانی می باشد

آدنوم هیپوفیز

همانطور که گفته شد . مسوول ترشح هورمون پرولاکتین ، غده هیپوفیز است ، در صورتی قسمتی از سلولهای این غده رشد کنند ،و بزرگ شوند ، تبدیل به آدنوم هیپوفیز می گردند ، که اگر اندازه آن از ۱۰میلی کمتر باشد ، میکرو آدنوما و اگر بزرگتر باشند ماکرو آدنوما می شود

همانطور که گفته شد،در صورتی پرولاکتین سطح بالاتر از ۲۰۰داشته باشد ، بیمار قطعا مبتلا به آدنوم هیپوفیز ، و انجام سایر بررسیها از جمله چک تیرویید لازم نیست ، و لذا تحت بررسی ام ار ای هیپوفیز قرار می گیرد

وجود آدنوم در ام ار ای به معنای بیماری نیست

از هر ده نفر یک نفر واجد آدنوم کوچک یا همان میکرو آدنوم است ، که غیر عملکردی بوده ، و اهمیت بالینی و نگرانی ندارد، لذا در موارد برخورد با میکرو آدنوم هیپوفیز ، به معنای بیماری هیپوفیز نیست

در بسیاری موارد ، با بیماران نگرانی برخورد می کنم که با شکایت سردرد ، سطوحی کمی بالاتر از طبیعی پرولاکتین مثل ۲۵تا۳۵ ، و ام ار ای هیپوفیزی که حاکی از وجود میکروآدنوم هیپوفیزاست، و هیچیک از علایم افزایش ترشح پرولاکتین مثل ،اختلالات جنسی ،و یا ترشح شیر را ندارد، از طرفی فاقد شواهدی به نفع کم کاری تیرویید هستند.

پاسخ بنده ، فقط فقط اینکه ،آدنوم داخل ام ار ای یافته ای طبیعی و ازنظر بالینی نیازی به بررسی نداشته و جای نگرانی ندارد

سردرد شما هم علت دیگری دارد ، که در غالب موارد ، سردرد میگرنی و یا استرسی است

آدنوم هیپوفیز غالبا منجر به سردرد نمی گردد

نکته قابل توجه آنکه ، آدنوم هیپوفیز منجر به سردرد نمی شود ، و تنها آدنومهای بزرگ که از کف جمجمه به مغز فشار وارد می کنند ، منجر به بروز سردرد می شوند ، حال آنکه غالب آدنومها از نوع میکروآدنوم بوده ، و منجر به سردرد نمی گردند

همچنین تنها موارد بزرگ آدنومها با فشار به عصب بینایی منجر به کاهش بینایی می گردند .

بررسی ها نشان می دهد ، غالب ادنومها از نوع کوچک و یا همان میکروآدنوم بوده ، و منجر به بروز سردرد و کاهش بینایی نمی گردند، و مهمتر آنکه این میکروآدنومها بسیار بسیار بندرت بزرگ می گردند

در مقابل موارد اندکی که مبتلا به ماکرو آدنوم ، یا آدنوم بزرگ هیپوفیز هستند ، منجر به ترشح سطوح بالای پرولاکتین ، گاهی تا ۱۰۰۰، سردرد ، کاهش بینایی می گردد، از طرفی چون شکایت غالب در آقایان ، اختلالات جنسی و کاهش تمایل روابط زناشویی است ، آقایان مبتلا دیر تر مراجعه می کنند ، و شیوع آدنومهای بزرگ در مردان بیشتر است ، در مقابل خانمها چون با ترشح غیر طبیعی شیر مواجهه می گردند ، لذا مراجعه به موقع تری داشته ، و کمتر دچار آدنومهای بزرگ می گردند

درمان دارویی

درمان افزایش ترشح پرولاکتین ، داروهای مهار آن ، بصورت بروموکریپتین روزانه ، و یا کابرگولین هفتگی از هفته ای نصف تا چند عدد در هفته ، به هدف پایین آمدن سطح پرولاکتین زیر عدد ۲۰است .

 

در خانمهایی که به قصد بارداری تحت درمان هستند ، بهتر است ،به محض بارداری داروها قطع شود

نام دیگر کابرگولین ، قرص داستینکس در دوزهای نیم تا یک میلی گرمی است ، که تا حداکثر ۷میلی یعنی هفت قرص یک میلی در هفته مجاز به مصرف هستیم

در موارد میکروآدنوم ، نیازی به پیگیری و انجام ام ار ای های مکرر ، وجود ندارد ، و تنها چک سریال پرولاکتین تا یکی دو سال و ادامه مصرف دارو تا یک الی دو سال کافی است

درمان جراحی

خوشبختانه ، آدنومهای مترشحه پرولاکتین، در غالب موارد ، به درمان دارویی پاسخ می دهند ، و فقط مواردی که آنقدر آدنوم بزرگ شده ، که بیمار دچار علایم چشمی گشته ، توصیه به جراحی می گردد.

اگرچه به تجربه دیده شده ، حتی در این موارد نیز که بیمار دچار عوارض بینایی گشته ، پاسخ خوبی به درمان دارویی دیده می شود ، و لذا در غالب موارد نیازی به جراحی نمی گردد

آکرومگالی

در برابر سایر انواع آدنومهای هیپوفیزی ، مثل آدنوم مترشحه هورمون رشد ، و یا ...

منجر به افزایش سطح پرولاکتین بطور مختصر ، در مقادیر بیش از ۲۰تا حداکثر ۲۰۰می گردند ، که در مواجهه با این نوع ادنومها قدم نخست جراحی است

مثلا آقایی که دچار افزایش قطر انگشتان ، افزایش قطر فک تحتانی ، سطوح بالای هورمون رشد ، و سطح پرولاکتین ۱۵۰شده ، که این فرد مبتلا به آدنوم مترشحه هورمون رشد بوده ، که اصطلاحا مبتلا به بیماری آکرومگالی است ،و لذا کاندید جراحی می باشد

کامروا باشید

به قلم:دکتر امیر حسین حقیر

vivitrol injection link naltrexone alcohol treatment
vivitrol and alcohol link naltrexone for pain
low dose naltrexone side effects does naltrexone help with withdrawal naltrexone stories


نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن سوال:
 

 
 

پرسش و پاسخ های مطرح شده
متن سوال: سلام.امیدوارم خوب باشید.۴۱سال دارم.سال ۷۴ناگهان تشنج برایم ایجاد شد.تامدتی ضعف شدیدی داشتم.دوسال بعدکاهش زیادکلسیم رخ دادبه گونه ایکه دریک لحظه بادردی شدیدناچاربه نشستن یادرازکشیدن میشدم.کلسیم فورت روزی ۶تادرابتداوبعد۳تا وویتامین د۳تزریقی تجویزشدتادوسال.پس ازطبیعی شدن سطح کلسیم یبوست شدیدایجادشدکه چندماهی زمان برد تانهایت تشخیص آدنوم هیپوفیزداده شد.اندازه آدنوم۷میل بودسطح پرولاکتین بالابودولی نمیدانم چند برابر.داروی بروموکریپتین تجویزشد گاهی که مشکلاتم ازقبیل درد دستان و بیحس شدن آنهابه ویژه سمت چپ زیاد میشد دوزدارو دوبرابرمیشدیعنی۶عدددرروز.خرداد۸۰باردارشدم اینجاآدنوم ۵میل بودپس ازتولدفرزندم تایکماه تنهاتوانستم به او شیرخودم رابدهم چون دیدچشمم مشکل پیداکرده بود که باقطع شیردهی بهبود یافت.سال ۸۹دردزیادمفاصل راداشتم و ناگهان زمانیکه ایستاده بودم پایم تامیشد این بارpthبالابود سونوگرافی میگفت آدنوم پاراتیرویید ولی پس ازیک هفته که اسکن انجام شد وجودآدنوم راتأییدنکردالبته من مشکل میگرن و رینود رانیز دارم (تازخم درسرماجلومیرود)جدای ازآنکه حدودسال ۸۴نقاط تیره رنگی به اندازه سکه ۵۰۰ روی پشتم ایجاد شد ازپایین گردن دوسوی ستون مهره ها تا کمر.بافشاردست دردناکندوزمانیکه حالم خوب نیست تیره ترودردناکترمیشوندگاهی ناگهان تپش قلب بسیاربرایم بوجودمیآید اینکه تحت تأثیرچه عاملی و چرانمیدانم بسیارناگهانی وتامدتی گاه چندماه زمان میبرد برایم پرانول راتجویزکرده بودند(سال ۸۳بود گویا)دیگرآنکه دردمفاصل حتی ریزترین مفاصل که متناوب به وجودمی آید وبازبرطرف میشود.گاهی صبحهاباسختی بلندمیشوم گویابدنم خشک خشک است زمان شدت بیماری نیز کلاحرکاتم خشک میشود.تاکنون چندبارRFمثبت بود که باتزریق پنی سیلین رفع شد.کلسیم نیزبه جزیک بارکه بالابود معمولا افت میکند.ویتامین D۳نیز.یکی از پزشکان همکارتان اعلام کردند مشکلاتی که نوشتم به جز آدنوم هیپوفیز باقی مربوط است به فیبرومیالژیا.آخرین MRI که اسفند۹۵انجام شد ادنوم رابااندازه۲/۵میل نشان داد وپرولاکتین بالااست(.سال ۸۹تا۹۵ آدنوم دیده نشد ولی پرولاکتین بالابود گفتند ریزشده ولی فعال است)حدود۳سال است که داستینکس که هفته ای ۵/.مصرف میکردم به هفته ای ۲مل رسیده است .میخواهم بدانم چه پیشنهادی داریدوباید چه راهکاری درپیش گیرم؟آیا فیبرومیالژیا درست است یا احتمال MEN1؟یاهیچکدام ؟سپاس از توجهتان.
پاسخ :
سلام ووادب
 
نتیجه ازمایشاتتان را ببینم ، به تلفن دستیارم 09122440794 تلگرام کنید


صفحه اصلی   |   مغز   |   اعصاب   |   ستون فقرات   |   گزارشات جراحی   |   معرفی   |   پزشکان و پرستاران   |   هلال
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد
طراحی وب سایت: گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان