به نام او که هم دوا و هم شفا ازوست

این متن تقدیم به تمام پدربزرگان و مادر بزرگان،و، پدران و مادرانی ، که وامدارمهرمندیشان هستیم و امروز در بستر بیماری اند

به امید شفای الهی

آمین

مراقبت از بیمار سکته مغزی

 
سکته مغزی ، نرسیدن خون و اکسیژن به قسمتی از مغز می باشد ، و بسته به اندازه قسمتی از مغز که دچار آسیب می شود ، عوارض گوناگونی برای بیمار خواهد داشت ، بطور مثال ، اگر خونرسانی ناحیه تکلم آسیب ببیند ، بیمار ، دچار اختلال در صحبت کردن می شود ، و یا اگر ناحیه مربوط به حرکت دست و پا دچار سکته شود ، فرد ، دچار شلی دست و پا خواهد شد.

مراقبت صحیح و دارودرمانی مناسب نقش بسزایی در بهبود بیمار سکته مغزی دارد.

اگرچه سلولهایی که در طی سکته مغزی از بین می روند ، هرگز قابلیت ترمیم ندارند ، ولی سایر قسمتهای سالم مغز ، توان جبران بالایی دارد، بدان معنی که ، قسمتهای سالم مغز می توانند   فعالیت قسمتهای سکته کرده مغز را جبران کنند ، و نتیجه آن احساس بهبودی در بیمار است ، بطورمثال ، فردی که در زمینه سکته مغزی دچار اختلال تکلم شده ، با انجام مراقبت و دارودرمانی صحیح در طی حدودا۹–۶ ماه قدرت تکلم خود را در حد بالایی باز می یابد

 شروع هر چه زودتر درمان و مراقبتهای مناسب اهمیت بیشتری دارد ، چراکه ، مغز سکته کرده ، در بازده زمانی حدودا ۹–۶ ماه بعد از وقوع حادثه توان جبران بالایی دارد ، و هر چه زمان بیشتر می گذرد ، این توان کاهش می یابد ، در نتیجه ،هر چه زودتر این اقدامات شروع شود ، شاهد بهبودی بیشتر و بهتری خواهیم بود

بعد از ۹–۶ ماه ، اگرچه سیر بهبودی وجود دارد ، ولی بسیار کند است .

بازتوانی در سکته مغزی

مهمترین و موثرترین راه در بهبودی بیمار دچار سکته ، انجام اقدامات باز توانی است ، اقدامات باز توانی شامل: