علت غائی و فایده کلی از طب و طبابت اولا حفظ صحت است نه معالجه مرض
 از حفظ الصحه ناصری ، ملک الاطباء گیلانی،قرن ۱۳ه.ق.

تاندونها یا همان لیگامانها اجزائی از بدن هستند که عضلات را به استخوانها متصل کرده و لذا دارای قدرت تحمل کشش بالائی هستند
این اجزای مستحکم در طول فعالیت روزانه مثل راه رفتن، زانو زدن، انجام کارهای منزل، ... دائم در کشش هستند
با افزایش سن خونرسانی به این اجزا کاهش یافته ، و ، شکننده می شوند ، لذا با انجام کار دچار آسیب شده ودرد در آنها شروع می شود
و کم کم این آسیب بیشتر شده منجر به کشیدگی و آسیب دردناک  در آنها می گردد 
بطور مثال در فردی که کاری انجام می دهد که مجبور است دست را دائم  بالای سر ببرد  و دچار آسیب تاندونهای سر شانه می گردد مثل نقاش ساختمانی که دچار درد سر شانه می شود و کم کم با ادامه کار این درد افزایش یافته تا حدی که دچار ورم ،درد در شانه شده و دیگر نمی تواند دست را بالای سر ببرد ، این نقاش ساختمان دچار پارگی تاندونهای سر شانه شده که محل شایعی برای آسیب تاندونی است. شا یعترین سن برای این مشکل سن میانسالی است .

 شایعترین محلها برای آسیب تاندونی شامل:
۱–تاندونهای اطراف مچ دست بطور مثال آسیب تاندون مچ دست در پایین انگشت شصت در خانم خانه داری که دائم از دست استفاده می کند، و یا فردی که با دستها زیاد کار می کند مانند کاربران کامپیوتر. 
 ۲–تاندونهای اطراف آرنج، بطور مثال درد اطراف یکی از برآمدگی
های استخوانی آرنج در یک تعمیر کار ماشین که مرتب در
حال خم و راست کر دن دست می باشد . 
 
 

۳–تاندونهای اطراف سر شانه، بطو مثال درد سر شانه که فرد هنگام مسح سر دروضو گرفتن یا بالا بردن دست بالای سر دچار درد می شود
• نشانه های آغازین ممکن است خفیف باشند.بیماران همیشه در مراحل اولیه بدنبال درمان نمی روند. این نشانه ها ممکن است شامل :
• درد خفیفی که هم در زمان فعالیت و هم استراحت وجود دارد.
• درد منتشر از جلوی شانه به اطراف بازو
• درد ناگهانی با بالابردن و حرکات کششی
• ورزشکاران در ورزشهای بالاسری ممکن است وقتی یک توپ تنیس را پرتاب یا دریافت می کنند احساس درد کنند.
وقتی مشکلات پیشرفت می کند، نشانه ها افزایش می یابند :
• درد شبانه
• کاهش قدرت و حرکت
• دشواری در انجام فعالیت هایی که در آنها بازو در پشت قرار داده می شود مانند بستن دکمه و زیپ.

۴–تاندونهای اطراف زانو، مثل خا نمی که بعد زیارت به علت راه رفتن های زیاد دچار درد قسمت خارجی زانو که  به ران و ساق پا تیر میکشد و درد وی با نشستن چهار زانو به مدت  طولانی افزایش می یابد ،این خانم دچار کشش تاندون بلند خارج زانو شده است.
۵–تاندونهای اطراف مچ پا ،مثل ، درد و تورم روی پا در خانم خانه داری
 که پیاده روی زیادی دارد، درد وی  صبح ها هنگام بیدار شدن بدتر است . 

 ۶–از دیگر محلهائی که به خصوص بعد از افتادن روی باسن ، و یا بعد از زایمان سخت دچار کشیدگی و حتی گاهی در رفتگی می شود انتهای دنبالچه می باشد.
به خصوص شانه و زانو بیشترین نواحی که دچار آسیب تاندونی می شوند
مهم ترین علت درد شانه آسیب تاندونهای آن می باشد
مهم ترین علت پارگی تاندونی کار و فعالیت زیاد بیش از حد توان به ویژه در افراد میانسال و نیز ورزشکاران  می باشد
مثل درد و تورم سر شانه در ورزشکار والیبال یا بسکتبال بعد از زدن سرویسهای پیا پی  یا پرتابهای فراوان  ،که بعد از ازبازی  رخ میدهد
علت بعدی آسیب و ضربه به ویژه در  افراد جوانتر است
بطور مثال آسیب تاندون سر شانه بعد افتادن روی دست  و یا بلند کردن جسم سنگین  که تظاهر آن بصورت ، درد ، و تورم شانه و ضعف بالا بردن دست بوده،  در هر دو مورد تامدونهای سر شانه دچار آسیب شده اند
علاپم آسیب تاندونی به شرح ذیل می باشد:

۱–درد مبهم روی تاندون مبتلا که به اطراف تیر می کشد ، بطور مثال آسیب تلندونهای سر شانه باعث درد مبهم سر شانه که به گردن و بازو تیر میکشد ،می گردد.
۲–درد شبها و سر صبح هنگام بیدار شدن بد تر است
۳–با فعالیت و استفاده از دست یا پای مبتلا درد افزایش می یابد ،بطور مثال، درد دربالای زانودر خانم خانه دار  که با خم و راست کردن زانو افزایش  می یا بد ، که بعلت آسیب تاندون بالای کشکک
 زانودر زمینه کار فراوان بوده ممکن است با تورم هم همراه باشد
۵–خشکی در محل آسیب دیده ، مثل خشکی و درد سر شا نه به ویژه شبها وصبح ها بعد بیدار شدن در فرد میانسال کشاورزی که بعلت آسیب تاندونهای سر شانه است
۶–ممکن است تورم نیز همراه درد وجود داشته باشد ،مثل تورم  و درد پشت مچ پا درفردی که زیاد پیاده روی میکند که
به علت آسیب تاندون آشیل می باشد

۷–درد در آسیب تاندونی در برخی وضعیتها افزایش می یابد ،مثل درد  سر شانه که با بالا بردن
 شانه افزایش می یابد و حتی گاهی فرد نمی تواند دست را بالای سر و یا پشت ببرد که بعلت آسیب تاندونهای سر شانه می باشد

و یا مثل درد در پایین و جلوی زانو که هنگام برخاستن از حالت نشسته به ایستاده ، یا بالا رفتن از پله ها درفردی با سابقه پیاده روی اخیر و طولانی رخ می دهد که بعلت آسیب تاندون کششکک زانو می باشد
نکته قابل توجه اینکه نباید درد تاندون را به حساب درد مفصل گذاشت . 

درمان

در کنار دارودرمانی رعایت موارد زیر الزامی است چراکه ممکن است آسب تاندونی مزمن شده تبدیل به درد کهنه گردد
۱– اولین و ومهم ترین اقدام استراحت و استفاده کمتر عضو در گیر است تا تاندون فرصت تر میم پیدا کندو حتی گاهی احتیاج به استفاده از آتل و یا آویز هستید.
۲–خواب مناسب نیز جزء توصیه های مهم است ،چراکه ، در طول خواب تاندون فرصت تر میم می یابد ، نیز هنگام خواب روی دست یا پایی که دچار آسیب تاندونی شده نخوابید،و، آنرا روی یک متکا قرار دهید ،بطور مثال در آسیب تاندون های سر شانه روی دست مقابل خوابیده و یک متکا بین دست آسیب دیده و بدن قرار دهید

۳–سرد کردن  توسط کیسه یخ بطوریکه بین کیسه یخ و پوست پارچه نازکی قرار گیرد ،بصورت زیر:
در سه روز نخست آسیب ،در هر ساعت دو بار و هر دفعه ده تا پانزده دقیقه
و بعد از سه روز ،روزی سه بار ، و هر بار بیست دقیقه
ممکن است در برخی بر عکس باشد یعنی با سرد کردن بدتر شوند لذا در آنها همین کار را با کیسه آب گرم انجام دهند
۴–به محض اینکه درد کاهش یافت شروع به حرکات کششی در دست یه پای مبتلا کنید بطوریکه با عث درد در آن نگردد ،انجام حرکات کششی ملا یم هم خونرسانی تاندون را بهتر می کند وهم از خشک شدن آن جلوگیری می کند
از بهترین ورزشها انجام حرکات کششی داخل آب می باشد
هرگز در صورت درد ورزش و یا فیزیو تراپی انجام ندهید چراکه با عث افزایش
آسیب  می گردد

۵–انجام فیزیو تراپی ملایم نیز ، بعد از استراحت دست یا پای مبتلا و کاهش درد مفید است
۶–از مصرف سیگار پرهیز کنید ،چراکه روند ترمیم را کند می کند
۷–افراد دیا بتی حتما قند خون را به صورت زیر تحت نظر پزشک داخلی کنترل کنند
قند ناشتا کمتر از ۱۳۰ ، و ، قند بعد از صبحانه کمتر از ۱۸۰

تزریق کنار تاندون
در صورتی آسیب تاندونی به درمانهای فوق پاسخ نداد ،قدم بعدی درمانی تزریق کنار تاندون می باشد ، که با افزایش خونرسانی به تاندون باعث افزایش  سرعت ترمیم می گردد،ولی بعد از تزریق رعایت نکات زیر الزامی است
۱–حتما تا چند روز  ازدست یا پای تزریق شده استفاده نکنید و یا اگر می توانید آنرا بی حرکت کنید
۲–محل آنرا تمیز نگاه دارید
۳––در سه روز نخست بعد تزریق ساعتی دو بار و هر بار پانزده تا بیست دقیقه با کیسه آب یخ محل آنرا سرد کنید و بعد از سه روز این کار را روزی سه بار و به مدت بیست دقیقه انجام دهید
۴––بعد از اینکه درد کاهش یافت شروع به حرکات کششی در دست یا پای در گیر کنید

 
از بهترین ورزشها انجام حرکات کششی داخل آب می باشد.

پیشگیری

در صورت عدم رعایت تاندون دوباره دچار آسیب میشود و در دفعات بعدی به درمان مقاومتر میگردد لذا رعایت موارد زیر ضروری است
کاری که قبلا باعث درد در تاندون می شده  را کمتر انجام دهید بطور مثال فردی که دچار آسیب تاندونهای سر شانه شده ،از زیاد بالا بردن دست بالای سر پرهیز کند
در مورد ورزشکاران حتما قبل از ورزش با حرکات کششی بدن را آماده نمایید و مهمتر انجام حرکات کشششی بعد از تمرین می باشد
طول زمان بهبودی
زمان آن بسته به میزان آسیب ، سن فرد متفاوت است ،چراکه هر چه سن بالاتر باشد زمان آن طولانی تر می گردد
ولی حدودا یک تا دو ماه بطول می انجامد
 
 
 
 
 
 
i cheated on my boyfriend with his best friend go why does my boyfriend cheat
medications during pregnancy want an abortion abortion facts and statistics
vacuum suction abortion emretas.net abortions prices
deltasone 20mg link zovirax 400mg
new prescription coupon go viagra coupon 2016
discount prescription drug cards open viagra coupon
injections for alcoholics to stop drinking naltrexone mechanism of action lowdosenaltrexone
naltrexone side effects weight loss what is naltrexone hydrochloride used for can you get high on naltrexone
metoclopramid mire jo ogrygninghvor.site metoclopramid medscape


نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن سوال:
 

 
 

پرسش و پاسخ های مطرح شده
متن سوال: حدود 5 سانتیمتر بالای کشکک زانوی چپ من هنگام کوهنوردی بخاطر سر خوردن دچار مشکل شد طوری که بسیار دردناک بود بسختی راه میرفتم وبامراجعه به پزشک ارتوپد با تشخیص کشیدگی عضله بادادن مسکن واستراحت بعد از مدتی به مرور بهبودی حاصل گردید اگرچه در حالاتی مثل خواندن نماز بعلت نشستن روی پای تا شده درد لحضه ای پدیدار میشد تا اینکه حدود 50 روز پیش دوباره از همین ناحیه دچار کشیدگی عضله شدم و درد تاحال از بین نرفته حال توصیه جنابعالی برای من چیست؟ اینجانب آقای 57 ساله میباشم؟
naltrexone link implant for alcoholism
vivitrol injection link naltrexone alcohol treatment
low dose naltrexone side effects multiple sclerosis blog.dotnetnerd.dk ldn for ulcerative colitis
how long does naltrexone work read who makes vivitrol
naltrexone adverse effects naltrexone without a prescription low does naltrexone
fexofenadin bewertung fexofenadin orifarm fexofenadin antihistamin
پاسخ :
سلام و ادب
 
اگر زانوی شما قفل کند و یا خالی کمد ، به معنای آسیب تاندونهای داخل زانو و منیسک است که باید تحت بررسی ام ار ای زانو قرار گیرد
در غیر اینصورت ،آسیب تاندونهای خارجی زانو است ،،که درمان آن انجام ورزشهای کششی ، فیزیوتراپی و یک دوره ده روزه مصرف مسکن است
بهترین مسکن ، ناپروکسن 500روزی دو عدد
voltaren 75 voltaren bula voltaren im
naltrexone pellet side effects open naltrexone overdose


صفحه اصلی   |   مغز   |   اعصاب   |   ستون فقرات   |   گزارشات جراحی   |   معرفی   |   پزشکان و پرستاران   |   هلال
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد
طراحی وب سایت: گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان