صفحه اصلی     مغز     غده هیپوفیز، پرولاکتین
غده هیپوفیز ، در کف مغز و با وزن کمتر از یک گرم ، تنظیم کننده سطح هورمونهای بدن ، از جمله ، سطح پرولاکتین ، هورمونهای جنسی ، تیروییدی و ..است
از هر ده نفر یک نفر واجد یک میکروآدنوم در هیپوفیز است که اهمیت بالینی ندارد
how long does naltrexone work read who makes vivitrol
naltrexone adverse effects how long does it take for naltrexone to work low does naltrexone

آدنوم هیپوفیز ،توموری با ناباروری و اختلال جنسی آدنوم هیپوفیز ،توموری با ناباروری و اختلال جنسی
افزایش سطح پرولاکتین، علل و درمانها افزایش سطح پرولاکتین، علل و درمانها